Služby

STAVEBNÍ PRÁCE:

Provádíme veškeré stavební práce. Naše firma je dodavatelem jak staveb „na klíč“, tak i jednotlivých stavebních prací dle přání zákazníka.

  • výměny oken
  • fasády domů
  • obkladačské práce
  • malířské a natěračské práce
  • tesařské práce
  • montáže sádrokartonových systémů
  • terénní úpravy a zemní práce

zemní práce - UNC, JCB

prodej písku a stavebního materiálu

dopravu betonových směsí

pronájem kontejneru

půjčování strojů a drobné mechanizace


BOZP:

Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích provádíme na základě Osvědčení o odborné způsobilosti Ev.č.: 045/09/309-14.
Zřízení pozice koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nařizuje investorům zákon 309/2006 Sb.

Tato činnost zahrnuje tyto práce:

  • Zpracování plánu BOZP
  • Oznámení o zahájení stavby inspektorátu práce
  • Činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby

TDI:

Provádění technického dozoru investora při provádění stavby

Technický dozor Vám zajistí dohled nad kvalitou provedených prací a také kontrolu nad  účelným vynakládáním finančních prostředků během realizace díla. Dále dohlíží na provádění prací v souladu s projektovou dokumentací.